Biljart Vereniging Carnisselande

De vereniging is opgericht nadat in 2005 door de Rabobank een biljart geplaatst was in het Grand Café van verpleeghuis de Elf Ranken aan het Middeldijkerplein in Barendrecht-Carnisselande. De heren L. van Iersel en H. Verhage zijn de oprichters van de vereniging. Op 1 oktober 2005, de officiële oprichtingsdatum, werd gestart met 14 leden onder de naam Biljart Vereniging Carnisselande. 

Er bleek zoveel belangstelling te zijn van ouderen, dat al snel werd uitgekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Samen met het toenmalige SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Barendrecht) werd gestreefd naar een locatie in de wijk waar minimaal 2 biljarts konden worden geplaatst en eventueel ook andere activiteiten voor ouderen mogelijk zouden zijn. Zonder steun van de gemeente en/of sponsoring bleek dat echter een onmogelijke zaak.

Een voorlopige oplossing werd gevonden in samenwerking met Biljartvereniging De Vriendenkring. In hun biljartzaal aan de Lagewei in Barendrecht heeft de vereniging tot 23 april 2011 gespeeld. In hetzelfde jaar verhuisde de vereniging van de Lagewei naar de huidige locatie, Café/Biljartzaal De Uitspanning aan het Doormanplein in Barendrecht.

Vanaf 1 oktober 2011 is het Café/Biljartlokaal de Uitspanning aan het Doormanplein 7 te Barendrecht onze vaste biljart locatie, waar wij op dinsdag-woensdag-vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur spelen. Daar huurden wij 3 kleine biljarttafels en 1 grote biljarttafel om onze onderlinge competitie te spelen. Biljart Vereniging Carnisselande hoopt in de toekomst nog te groeien en mogelijk een eigen onderkomen te kunnen verwezenlijken.

Op 1 januari 2013 heeft het bestuur van Biljart Vereniging Carnisselande besloten om zich in te laten schrijven onder nummer 57176124 bij de kamer van koophandel te Rotterdam. Momenteel heeft de vereniging 70 leden. Omdat een goede vereniging zich aan alle leden profileert en verantwoording aflegt, is er ieder jaar een algemene leden vergadering.

Vanaf de eerste maandag in oktober tot de laatste vrijdag in april wordt de competitie gespeeld. Jaarlijks sluiten de leden het seizoen af met een gezamenlijk etentje waarbij ook hun vrouwen en/of partners van harte welkom zijn. Tijdens die bijeenkomst worden de kampioenen in het zonnetje gezet en het biljart seizoen afgesloten. 

Vanaf 2014 wordt door de activiteiten-commissie een jaarlijks terugkerend paastoernooi en een nieuwjaarsreceptie  georganiseerd waar de leden met hun partners het nieuwe jaar inluiden, dat mede door de sponsoren en natuurlijk de leden van Biljart Vereniging Carnisselande een groot succes is. 

Het huidige bestuur bestaat uit:
Dhr. H. van der Linde, voorzitter
Dhr. A. Vermasen, secretaris
Dhr. C. Dijkstra, penningmeester 

Na Café De Uitspanning is de vereniging in oktober 2017 door sluiting van deze locatie noodgedwongen verhuisd naar de Sporthal Riederpoort te Barendrecht, waar zij van de Gemeente Barendrecht een eigen ruimte ter beschikking heeft gekregen.

Met steun van de Gemeente Barendrecht en het RABO  Coöperatiefonds is deze ruimte ingericht met aanvankelijk twee biljarttafels, waar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de leden hun favoriete spel spelen.

 

Onze sponsors